Mẫu nhà 5x17m 3 tầng

Đây là mẫu nhà cơ bản về cơ cấu hoạt động, chiều cao tầng, chiều cao cửa, cơ cấu buồng- phòng.
Xem thêm chi tiết mặt đứng kiểu 01 ở đây.

Xem thêm chi tiết mặt đứng kiểu 01 ở đây.